Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Krakowie – Wydział Egzaminów Zawodowych zaprasza do współpracy w zakresie opracowywania materiałów egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w kwalifikacjach określonych w załączniku 1.

Osoby zainteresowane tworzeniem lub recenzowaniem materiałów egzaminacyjnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia załącznik 2 (osobno dla każdej kwalifikacji) i przesłanie na adres wez@oke.krakow.pl. W temacie maila prosimy wpisać Zgłoszenie.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Opracowywanie materiałów egzaminacyjnych będzie się odbywało na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z OKE w Krakowie.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji.http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20150130115229127