EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/2019

 

Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty

tel. 12 68 32 150, 152                                    

 Komunikaty

 

O egzaminie

 

Podstawa programowa

                                                   

    język polski                                   matematyka                         język obcy nowożytny

 

Informatory

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

 

 I. Arkusze pokazowe dostępne od grudnia 2017 r.,

arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r.

II. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

III. Wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w czerwcu 2019 r.

IV. Materiały informacyjne i dydaktyczne będą zamieszczane na stronie www od listopada 2017 r.http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20170901101647244