Uwagi dotyczące wymogów wobec składanych dokumentów

UWAGA!!!  WNIOSKU, FORMULARZA ORAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ FAKSEM

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20110309135339376