Arkusze sprawdzianu w 2016 roku

Część 1. Język polski i matematyka

Część 2. Język obcy nowożytnyhttps://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190429141658139