Wydawanie dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów PP 2019

Formuła 2019

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Termin wydania dyplomu zawodowego na wniosek
Wydawanie dyplomów zawodowych
Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami
Wydawanie suplementów do dyplomów zawodowych
Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementówhttps://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122925511