Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wydawanie dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów PP 2019

Formuła 2019

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Termin wydania dyplomu zawodowego na wniosek
Wydawanie dyplomów zawodowych
Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami
Wydawanie suplementów do dyplomów zawodowych
Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów
  • Wersja do Wydruku