Projekty - Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

1. Projekt Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

2. Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Egzaminy próbne

3. Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających – obywateli Ukrainy

4. Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznychhttps://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20221024121259303