Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych


Strona beneficjenta.

Wartość projektu: 31 997 317,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 26 404 185,99 zł
#FunduszeEuropejskie
​​​​​

Nazwa projektu

Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych


Cel projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania systemu egzaminów zewnętrznych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wypracowanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na:

  1. rozbudowę usług dla zdającego - wprowadzenie do obiegu kolejnych wersji elektronicznych wniosków składanych do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) oraz odpowiedzi przez OKE na złożone wnioski,
  2. przypisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego dla zdającego przez całą jego historię zdawania,
  3. potwierdzania przez szkołę odbioru materiałów egzaminacyjnych,
  4. wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz elektronicznej dokumentacji związanej z ocenianiem prac egzaminacyjnych i zatrudnieniem egzaminatorów.

Informacje ogólne

KSDO – Krajowy System Danych Oświatowych to jeden system integrujący bazy danych oświatowych.
Każdy użytkownik KSDO posiada tylko jedno konto (zakładane w SIO), pozwalające na logowanie się do całego systemu. Jedno konto posiadają nawet użytkownicy zarządzający wieloma placówkami. Dane wprowadzone do SIO są następnie za pomocą szyny danych przekazywane do poszczególnych modułów/systemów. Jednocześnie, inne dane z tych modułów/systemów (np. o wynikach egzaminów) wracają, również za pomocą szyny danych, do SIO. 
Większość usług zrealizowanych na szynie danych ma na celu zapewnienie spójności danych pomiędzy systemami zintegrowanymi w KSDO.

Krajowy System Danych Oświatowych został opracowany i wdrożony w ramach trzech projektów:

  1. Integracja baz danych systemu oświaty
  2. Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych
  3. Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych online w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu

Obecnie trwa rozbudowa systemu w ramach projektu: „Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych”.


Instytucje realizujące projekt

     – Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie – Partner wiodący
     – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Partner merytoryczny


Adresaci projektu

Grupa docelowa projektu obejmuje:

     – pracowników systemu oświaty, w tym pracowników CKE i OKE.
     – szkoły i placówki oświatowe, w których przeprowadzane są egzaminy.
     – uczniów i absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
     – egzaminatorów i współpracowników.
     – organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.


Status projektu

Projekt realizowany.


 

  • Wersja do Wydruku