EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017/2018

     Pracownia Sprawdzianu i Egzaminu Gimnazjalnego
                                                  tel. 12 68 32 150, 152

 

Komunikaty

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

O egzaminie gimnazjalnym

Materiały egzaminacyjne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego


Archiwum

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051124113227341