Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Aktualności

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu