Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ogłoszenie wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

27 stycznia br. o godz. 12.00, nastąpi ogłoszenia wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021.

Przypominamy: wydarzenie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie Perspektywy.pl od godziny 12.00 do 13.00. Uczestnictwo jest otwarte i dostępne bez logowania.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Wersja do Wydruku

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę
w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:

  1.  absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
  2.  absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.