Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi

Aktualności

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji

W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia:

  • Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.
  • Aktualności dotyczące egzaminów oraz przepisów oświatowych związanych z egzaminami
  • Zgłaszanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w nowym systemie informatycznym
  • Organizacja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019
  • Organizacja egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019