Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Materiały dla szkół podstawowych przeprowadzających dobrowolny próbny egzamin ósmoklasisty

Aktualności

Informujemy, że arkusze do dobrowolnego, próbnego egzaminu ósmoklasisty zostały umieszczone do pobrania w systemie SIOEO w zakładce Materiały w profilu Dyrektora Podmiotu.

Dni organizacji egzaminu zostały wyznaczone na 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. Do tego czasu materiały egzaminacyjne powinny być udostępnione tylko osobom upoważnionym przez dyrektora szkoły i być chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Link do wcześniejszego komunikatu Dyrektora CKE na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.