Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W systemie OBIEG i SIOEO dla dyrektorów szkół zamieszczony został komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.