Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego

Informujemy, że w systemach SIOEO i OBIEG został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń.

Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.