Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

informujemy, że tak jak w zeszłym roku, dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Nie ma potrzeby wysyłania do OKE formularza zgłoszeń szkoły.

W dniu 4 listopada 2019 r. planowane jest uruchomienie przez komisję systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty (SIOEO). Do tego czasu należy zweryfikować w SIO:

  1. dane teleadresowe szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły
  2. dane uczniów w SIO przypisanych do egzaminu ósmoklasisty

oraz skompletować pozostałe dane, które należy przekazać do OKE w systemie SIOEO.