Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji

Podczas konferencji niezbędny będzie biuletyn CKE – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – Prosimy o zabranie go ze sobą.

W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia:

  • Omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.
  • Organizacja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
  • Zgłaszanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w systemie informatycznym SIOEO