Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół zawodowych

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji