Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zgodnie z planem, 4 listopada 2019 r został uruchomiony system informatyczny SIOEO do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Wejście do systemu SIOEO

Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO

Przypominamy, że działaniem koniecznym, poprzedzającym przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty do OKE w SIOEO jest grupowe zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu.

Instrukcja zgłaszania uczniów do egzaminu w systemie SIO