Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo,

informujemy, że
2 grudnia 2019 r. została otwarta sesja egzaminacyjna 2019/2020.
Dane zdających egzamin maturalny należy przekazać do OKE w systemie OBIEG.
Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie do 17 lutego 2020 r.

Więcej informacji:
Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu OBIEG - egzamin maturalny