Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Próbny egzamin maturalny – informacja dla uczniów

Arkusze egzaminacyjne są dostępne do pobrania w zakładce "Arkusze egzaminacyjne" w menu po lewej stronie.