Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających egzamin maturalny

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że ulega zmianie data odbioru kodów kreskowych dla zdających egzamin maturalny. Zmieniona data odbioru kodów zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.