Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19