Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informacja w sprawie odbioru kodów dla zdających, została zamieszczona w komunikatach systemów odpowiednio dla:

  • egzaminu ósmoklasisty w SIOEO,
  • egzaminu maturalnego w OBIEG,
  • egzaminu zawodowego w SMOK.