Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Materiały szkoleniowe dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych (PZE)

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały przygotowane i zamieszczone w systemach informatycznych materiały szkoleniowe dla PZE: prezentacje, instrukcje i listy kontrolne dotyczące przygotowania i przeprowadzenia egzaminów:

- egzamin maturalny w systemie OBIEG,

- egzamin ósmoklasisty w systemie SIOEO.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami i wykorzystanie ich podczas szkoleń i organizacji egzaminów.