Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Harmonogram i miejsca zdawania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym – lipiec 2020 r.

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

  • Lublin - VII LO - ul. Farbiarska 8 - dla szkół województwa lubelskiego
  • Rzeszów - V LO - ul. Hetmańska 38 - dla szkół województwa podkarpackiego
  • Kraków - XX LO - Szlak 5 - dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram przeprowadzania egzaminów