Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że w systemie SIOEO został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń. Prosimy dyrektorów szkół o zapoznanie się z komunikatem.