Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku: