Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dla dyrektorów w sprawie przekazania świadectw dojrzałości

Szanowni Państwo,

w systemie OBIEG w komunikatach dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych została zamieszczona informacja w sprawie odbioru świadectw i aneksów. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.