Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egz. zawodowych

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2020 zostały zamieszczone w systemie SMOK oraz przesłane e-mailem do szkół.