Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Przekazujemy Państwu informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów (dostępne także w zakładkach poszczególnych egzaminów wraz z załącznikami).

Życzymy spokojnego roku szkolnego 2020/2021.