Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

Informujemy, że przekazywanie do OKE danych zdających, którzy w roku 2021 będą przystępować do egzaminów rozpocznie się w następującym okresie:

  • do egzaminu ósmoklasisty – od listopada 2020 roku,
  • do egzaminu maturalnego – od grudnia 2020 roku.

Dokładny termin oraz sposób przekazania danych zostanie podany w terminie późniejszym. Do tego czasu prosimy o kompletowanie dokumentacji zdających dotyczącej deklarowanych egzaminów oraz sposobu dostosowania warunków egzaminu.