Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie wydawania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

w systemie OBIEG w komunikatach dla dyrektorów szkół została zamieszczona informacja
w sprawie odbioru świadectw. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.