Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie przekazania dyplomów, certyfikatów i wyników egzaminów zawodowych z sesji sie/wrz 2020

Szczegółowe informacje dotyczące przekazania dyplomów, certyfikatów i informacji o wynikach egzaminów zawodowych z sesji sierpień-wrzesień 2020 zostały zamieszczone w systemie SMOK oraz przesłane pocztą elektroniczną do szkół.