Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawozdania o egzaminach maturalnych oraz egzaminie ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

w zakładce Wyniki egzaminów, pod linkami: egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, zostały zamieszczone sprawozdania
z tych egzaminów w roku 2020. Sprawozdania dotyczą poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych i zostały opracowane dla poszczególnych województw. Sprawozdania ogólne zawierają dane dotyczące populacji uczniów, opisują przebieg egzaminu, przedstawiają podstawowe dane statystyczne oraz przedstawiają obszerne komentarze do arkuszy egzaminacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi sprawozdaniami.