Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dotyczący próbnego egzaminu ósmoklasisty - terminy przekazywania materiałów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przekazujemy Państwu zestawione w tabeli terminy udostępniania w SIOEO arkuszy egzaminacyjnych z danego przedmiotu – do pobrania i powielenia – oraz terminy przeprowadzenia egzaminu z tego przedmiotu.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasady ochrony przed nieuprawnionym udostępnianiem arkuszy, zarówno w wersji elektronicznej, jak również w wersji papierowej, zanim nie zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem egzamin próbny z danego przedmiotu. Ujawnienie przed czasem materiałów egzaminacyjnych służących diagnozie stawia pod znakiem zapytania sens tego przedsięwzięcia.

W dniu, w którym jest przeprowadzany test diagnostyczny z danego przedmiotu, materiały egzaminacyjne (arkusze, pliki dźwiękowe) są zamieszczane na stronie internetowej CKE, OKE i MEiN – mniej więcej o godz. 9:00 (nie wcześniej niż o tej godzinie).

Przedmiot

Udostępnienie szkołom materiałów do pobrania (SIOEO, serwisy OKE)

Przeprowadzenie testu diagnostycznego

(termin zamieszczenia materiałów na stronach internetowych)

język polski

15 marca (godz. 14:00)

17 marca (godz. 9:00)

matematyka

16 marca (godz. 14:00)

18 marca (godz. 9:00)

języki obce nowożytne

17 marca (godz. 14:00)

19 marca (godz. 9:00)

Transkrypcje i zasady oceniania są zamieszczane na stronach internetowych CKE, OKE i MEiN zgodnie z poniższym harmonogramem:

Przedmiot

Zamieszczenie na stronach internetowych (+ SIOEO) zasad oceniania i transkrypcji (dla języków obcych)

język polski

17 marca (godz. 16:00)

matematyka

18 marca (godz. 16:00)

języki obce nowożytne

19 marca (godz. 16:00)