Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

W zakładkach: Egzamin maturalny oraz Egzamin ósmoklasisty w dziale organizacja zostały zamieszczone najnowsze aktualizacje biuletynów: Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu … wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i organizację egzaminów zgodnie z opisanymi procedurami.