Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku