Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publikacja wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2021 r. od godziny 8.30 będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

Dyrektorzy szkół będą mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO (https://sioeo.ksdo.gov.pl)

Aby zobaczyć wyniki w SIOEO, należy wybrać z menu głównego pozycję Wyniki, a następnie Wyniki-sesje. Wyniki zostały podzielone na zakładki:

  • Wyniki zbiorcze,
  • Wyniki szczegółowe,
  • Statystki.

Zakładka Wyniki zbiorcze pozwala na wyszukanie, podgląd, pobranie lub bezpośrednie wydrukowanie wyników zdających z wybranych egzaminów.  

W zakładce Wyniki szczegółowe możliwe jest pobranie punktacji poszczególnych zadań  z wybranego egzaminu.

W zakładce Statystyki  istnieje możliwość przejścia do serwisu, gdzie dostępne będą statystyki szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zbiorze instrukcji dla użytkowników SIOEO.