Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 roku

Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 roku:

 

Więcej informacji na temat wyników egzaminu maturalnego znajduje się w zakładce Wyniki egzaminów.