Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych z sesji 06/07

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2021 zostały zamieszczone w systemie SMOK oraz przesłane mejlem do szkół.