Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla zdających egzaminy zawodowe w sesji styczeń – luty 2022 r.

Informujemy, że kody kreskowe dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy w sesji styczeń – luty 2022 r. będą wydawane dyrektorom placówek lub osobom przez nich upoważnionym w Punktach Odbioru Prac (POP) 5 stycznia 2022 r. w godzinach od 13.00 do 15.00.

Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłek.