Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Materiały dodatkowe EM 2023 j. polski

CKE opublikowała kolejne materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023.

Nr    Tytuł Praca 1      Praca 1 – Ocena      Praca 2 Praca 2 – Ocena 
  1 Poziom podstawowy i rozszerzony:
Kontekstowe czytanie utworu
literackiego
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
  2 Poziom podstawowy i rozszerzony:
Funkcjonalne wykorzystanie utworów
literackich w wypracowaniu
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
  3 Poziom rozszerzony:
Kompetencje literackie i kulturowe w
wypracowaniu na poziomie rozszerzonym
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
  4 Poziom podstawowy i rozszerzony
Argumentacja w wypracowaniu maturalnym
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
  5 Poziom podstawowy i rozszerzony
Erudycyjność w wypracowaniu maturalnym
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
  6 Poziom rozszerzony
Analiza wypracowania na poziomie rozszerzonym