Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkolenia na platformie MOODLE dla egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy do udziału w szkoleniach na platformie MOODLE egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności porównywalnego oceniania rozwiązań zadań zgodnie z ogólnopolskimi zasadami oceniania.

Szczegółowe harmonogramy szkoleń dla egzaminatorów są dostępne w kursach z poszczególnych przedmiotów na platformie Moodle (Moodle-egzaminatorzy).