Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje dla zdających, którzy są obywatelami Ukrainy

Informacje dla zdających będących obywatelami Ukrainy w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz aneks do komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych sosobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu - PL

Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz aneks do komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych sosobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu - UA

Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - wersja doc

Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - wersja PDF

 

EGZAMIN MATURALNY

Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalego oraz aneks do komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych sosobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu - PL

Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalego oraz aneks do komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych sosobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu - UA

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - wersja doc

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - wersja PDF