Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów, Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty, w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na spotkanie on-line w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00.

W programie spotkania:

• przygotowanie i organizacja egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku,

• organizacja egzaminu ósmoklasisty dla zdających – obywateli Ukrainy,

Link do spotkania podamy w systemie SIOEO.