Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających egzamin maturalny

Informujemy dyrektorów szkół, że w systemie SIOEO został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla przystępujących do egzaminu maturalnego. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.