Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

W systemie SIOEO dla dyrektorów szkół zamieszczony został komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.