Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów

Aktualności

1 lipca 2022 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13 roku życia.

Dyrektorzy  szkół będą mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO (https://sioeo.ksdo.gov.pl)

Aby zobaczyć wyniki w SIOEO, należy wybrać z menu głównego pozycję Wyniki, a następnie Wyniki-sesje. Wyniki zostały podzielone na zakładki:

  • Wyniki zbiorcze,
  • Wyniki szczegółowe,
  • Statystki

Zakładka Wyniki zbiorcze pozwala na wyszukanie, podgląd, pobranie lub bezpośrednie wydrukowanie wyników zdających z wybranych egzaminów.  

W zakładce Wyniki szczegółowe możliwe jest pobranie danych o szczegółowych wynikach z wybranego egzaminu, przedstawiających punktację z poszczególnych zadań.

W zakładce Statystyki  istnieje możliwość przejścia do serwisu, gdzie dostępne będą statystyki szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zbiorze instrukcji dla użytkowników SIOEO.