Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

  1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej, w części pisemnej obędzie się 23 sierpnia 2022 r.o godzinie 9:00.

  2. Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

  3. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

  4. Wyniki egzaminu będą dostępne w dniu 9 września br. w serwisie ZIU. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  5. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 9 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

  6. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.